Chuyên Mục: Tiến độ Vinhomes Dream City mới nhất gồm các bài viết, Video và Flycam update tiến độ triển khai của dự án. Được Tôi và các Cộng sự cập nhật liên tục.

Hàng tuần hoặc mỗi tháng Tôi và các cộng sự sẽ xuống dự án bay flycam để có tư liệu hình ảnh, video và thông tin cập nhật đến Quý Anh Chị qua website và kênh youtube.